रामपुर नगरपालिकाको वेवसाईटमा हार्दिक स्वागत छ | कुनै प्रतिक्रया भए सम्पर्क फर्मबाट दिनसक्नहुन्छ |

 

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
यमेन्द्र उपाध्याय कार्यकारी अधिकृत प्रशासन rampurmunicipality@gmail.com ९८५७०७५१११
उदय बराल सव.इन्जिनियर प्राबिधिक udeepbaral@gmail.com +977 9855051667
प्रदिप घिमिरे इन्जिनियर प्राबिधिक pranal_ghm@yahoo.com +977 9857062185
सविता राना खरिदार प्रशासन rana_sabi20@yahoo.com +977 9847098563
बिष्णु कुमारी चिदी खरिदार प्रशासन +977 9847138952
ईश्वर कुमार गुरुङ ना.सु प्रशासन kumargurung00@yahoo.com 9806626264
केशवराज पौडेल खरिदार प्रशासन krpoudel1989@gmail.com 9857040169
रजनी भण्डारी खरिदार प्रशासन ९८६७२४१३४२
पदम राज श्रेष्ठ अमिन प्राबिधिक spadam992@gmail.com 9845817828
केशब गिरि सव. ओभरसियर प्राबिधिक kesgab.giri52@gmail.com 9806229522
महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ सूचना प्रबिधि अधिकृत प्राबिधिक ito.rampurmun@gmail.com 9841141733
सुन्दरी बस्ताकोटी सामाजिक परिचालक वास sundaripandey2074@gmail.com ९८६९४४९७४९
संजय श्रेष्ठ भूकम्प ईम्जिनियर प्राबिधिक sanjustha2570@gmail.com 9806939157
गीता लम्साल सामाजिक परिचालक वास gita.poudel13@gmail.com 9847335524
कपिल बहादुर खााँण योजना विज्ञा तथा सल्लाहाकार प्रशासन kapilkhand@gmail.com 9857062096