फोटो ग्यालरी

रामपुर नगरपालिकाको प्रथम नगर सभा, मिति २०७४/०५/२५ गते, चालु आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को लागि ४९,६९,७१,२०९(उनानपचास करोड उनानसत्तरी लाख एकहत्तर हजार दुई सय नौ रुपैया) को योजना तथा कार्यक्रमको बजेट सहित सम्पन्न भएको छ |

प्रथम नगर सभाका झलक, प्रथम नगर सभाका झलक, प्रथम नगर सभाका झलक, प्रथम नगर सभाका झलक, प्रथम नगर सभाका झलक

कार्यकारी अधिकृत ज्युको स्वागतका  केहि झलकहरु २०७३/१२/१०

कार्यकारी अधिकृत ज्युको स्वागतका  केहि झलकहरु २०७३/१२/१०, कार्यकारी अधिकृत ज्युको स्वागतका  केहि झलकहरु २०७३/१२/१०, कार्यकारी अधिकृत ज्युको स्वागतका  केहि झलकहरु २०७३/१२/१०

चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ 

चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ , चौथो नगर परिषदका झलकहरु २०७३/०९/२४ 

यस रामपुर नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बहन गर्न आउनुभएका श्री ठानेश्वर पराजुली ज्यु लाई रामपुर नगरपालिकाले स्वागत गरेको थियो |

कार्यकारी अधिकृतलाई स्वागतका केहि झलकहरु|, कार्यकारी अधिकृतलाई स्वागतका केहि झलकहरु|, कार्यकारी अधिकृतलाई स्वागतका केहि झलकहरु|

उपसचिव हुन सफल रामपुर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बाबुराम अर्याल ज्युलाइ रामपुर नगरपालिकाले हार्दिक बधाई तथा बिधाई गरेको थियो |

कार्यकारी अधिकृतलाई बिधाई तथा बधाईका झलकहरु|, कार्यकारी अधिकृतलाई बिधाई तथा बधाईका झलकहरु|, कार्यकारी अधिकृतलाई बिधाई तथा बधाईका झलकहरु|

भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु  

भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु  , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु , भूकम्प प्रतिरोघी भवन निर्माण तालिमका केहि झलकहरु

तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु 

तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु , तेश्रो नगर परिषद एवं आ. व. ०७३/७४ को बार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम २०७२/०८/२५ का झलकहरु

एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु

एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु, एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी गोष्ठी २०७२/०८/१३ गतेका केहि झलकहरु

बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु 

बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु, बिशेस नगर परिसद मिति २०७२/०६/३० गतेका केहि झलकहरु

कार्यकारी अधिकृत घनश्याम तिमिल्सीनाले नया कार्यकारी अधिकृत बाबुराम अर्याललाइ अबिरमाला पाल्पाली ढाका लगाई स्वागत गदै नगरपालिकाको तर्फबाट पदबहाली गराउनु भयो साथै यस नगरपालिकाको  नगर विकास योजना ०७२/७३ को पुस्तकको बिमोचन गरि पुस्तक पनि हस्तान्तरण गर्नु भयो । 

नया अधिकृत बाबुराम अर्यालले अबिर, फुलमाला, पाल्पाली ढाकाको टोपाी लगाई मायाको चिनो पाल्पाली करुवा दिएर बिधाई गर्नु भयो ।

 

, , , , , , , ,

Pages